Política de privacitat

TOUS ARQUITECTES SLPU
Registrada en el Registre mercantil de Tarragona, tom 1, llibre 2, foli 3, secció 4, full 5, inscripció 6.

NIF: B43496033
Rambla nova 2, baixos
43004 Tarragona
Espanya
Tel. +34 977 22 84 93
mail@tousarquitectes.com

Per poder accedir a alguns dels serveis inclosos en la pàgina web www.tousarquitectes.com, és possible que, mitjançant l'emplenament d'un formulari, se sol·licitin a l'usuari algunes dades personals.

En aquest sentit, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades facilitades per l'usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de TOUS ARQUITECTES SLPU, creat per a la gestió, administració, prestació i millora dels serveis oferts a través del lloc web, així com per informar els usuaris sobre les notícies i els serveis oferts.

TOUS ARQUITECTES SLPU aplica a totes les dades personals contingudes en els seus fitxers les mesures de seguretat estipulades al Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal; comprometent-se a guardar el degut secret sobre els mateixos.

L'usuari podrà en tot moment exercitar els drets relatius a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint-se per escrit, adjuntant còpia del DNI, a: mail@tousarquitectes.com