Habitatges Serra Vilaró

Arquitectura de l'edifici d'habitatges Serra Vilaró, Tarragona

Habitatges Serra Vilaró

Edifici de 33 habitages, locals i aparcament | Tarragona | 2006 | 5.136 m2

arquitecto
interior