Habitatges VNS

Arquitectura dels habitages VNS, a Hospitalet de l'infant, Tarragona

Habitatges VNS

12 habitatges unifamiliars a parellats / L’Hospitalet de l’Infant
2008 / 2.193 m2