Edifici d’habitatges Serra Vilaró

Arquitectura de edifici habitatges Serra Vilaró Tarragona

Edifici d’habitatges Serra Vilaró

Edifici de 33 habitages, locals i aparcament / Tarragona
2006 / 5.136 m2

arquitecto
interior